• אליס אברמוביץ

נעליים קונים מהר

היקלעות של כלי שיט המוביל מטען למצב מסוכן, עלולה להביא למצב בו נדרשים בעלי המטענים שבאנייה לשפות את מי שניזוק מהקרבה של רכוש למען ביטחונם המשותף של האנייה, המטען ודמי ההובלה. בנסיבות אלה, יהיו מחויבים בעלי כל המטענים שבאנייה לפצות את בעלי המטענים שניזוקו בגין ההפסדים שנגרמו להם בשל ההקרבה ההכרחית, וזאת בין אם מדובר בהשלכת חלק מהמטענים לים כדי להימנע מטביעת כלי השיט, בהרטבת המטען כדי להשתלט על דליקה, בנזק שנגרם למכונות האנייה בניסיון להיחלץ משרטון או כיוצא באלו. הדבר נקרא General Average, או "היזק כללי", וניתן לקרוא עליו בהרחבה כאן. בדרך כלל מי שמכריז על היזק כללי הוא בעל האניה, אך הזכות הזו שמורה, במקרים נדירים יותר, גם לבעלי המטענים.
למה אני חופרת? כי חברה דנית ביקשה לייבא מטען של נעליים מתאילנד, בשווי 60,000 יורו, בהובלה ימית. לשם כך, היא נעזרה במשלח דני שתיאם את הובלה ואף הוציא שטר מטען פנימי משלו. במהלך ההובלה פרצה שריפה באנייה, אשר כובתה על ידי הצוות. כאשר הגיע מטען הנעליים לדנמרק, התברר כי הנעליים ניזוקו כליל בשל נזקי מים.


היבואנית הדנית קיבלה תגמולי ביטוח ממבטחה, אשר לאחר מכן הגיש תביעת שיבוב נגד המשלח הדני ונגד המוביל הימי. או אז התברר, כי הנזק למטען הנעליים נגרם עקב המים שכיבו את השריפה. המוביל והמשלח טענו, אפוא, כי מטען הנעליים הוקרב לצורך שמירה על ביטחונם המשותף של האנייה ושאר המטענים, ומכאן שהיבואנית הדנית (והמבטחת הנכנסת בנעליה) היו זכאים לשיפוי מאת שאר בעלי המטענים שמטעניהם הובלו באנייה, אך לא מהם.


בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין המוביל הימי (R) נושא באחריות לנזקי היבואנית הדנית (K), וזאת מפני שלא עדכן את היבואנית בזמן אמת על אודות הנסיבות שבהן נגרם נזק למטענה, ובכך שללה ממנה את האפשרות להכריז על General Average, ולקבל שיפוי משאר בעלי המטענים:


"A fire onboard a containership may quickly develop and put the ship and its cargo at risk. Irrespective that the fire was limited to two containers, a case of general average pursuant to Rule A of the York-Antwerp Rules was present and cargo was sacrificed for the common safety of property exposed to common danger. It follows from the York-Antwerp-rule III that damage done to a ship and cargo, or either of them, by in extinguishing a fire on board the ship, shall be allowed as general average.

Even that R was under no obligation to declare general average, R ought to have had informed the cargo interest affected about the incident in order that they had been given a possibility to protect their interests. The court finds that R by not informing K has failed to fulfil its duty to protect the interest of the cargo and, thus, has acted negligently in relation to K who was deprived from a real possibility to have the damages compensated by means of general average contributions. It is, thus, undisputed that K was not aware that the water damage to the cargo was caused by the fire-fighting onboard he vessel until the cargoes onboard had been delivered to the cargo owners. As the cargo interest involved are only liable for contribution in general average to the extent of the goods but not personally, Section 465 of the Danish Merchant Shipping Act, it was impossible for K to obtain contributions in general average from these interest. For contribution in general average of cargo or other goods, the owner shall be liable."

כמו כן, נקבע שגם המשלח הדני(S), שפעל כקבלן משנה של המוביל הימי, נושא באחריות לנזקי היבואנית.


מסתבר, אם כן, שמוביל ומשלח עלולים לשאת באחריות לנזק רק בשל העובדה שלא טרחו ליידע את בעלי המטענים בדבר הנסיבות שבהן נגרם נזק למטעניהן.

81 צפיות