אליס אברמוביץ תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

משרדנו מתמחה בתחומי העיסוק הבאים:

  • ניהול מחלוקות מול רשות המיסים בנוגע להערכת טובין לצרכי מכס.

  • סיווג טובין לצרכי מכס.

  • חוקיות הייבוא וכללי מקור.

  • מחלוקות הנוגעות לזכויות מתחום הקניין הרוחני.

  • תביעות בגין נזקים למטענים בהובלה ימית או אווירית.

  • תובענות ייצוגיות.

  • ייצוג סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים בתחומי אחריותם המקצועית.