• אליס אברמוביץ

רוכבים על המשלח

רוכבי כלי הרכב הדו-גלגליים שבינינו בוודאי מכירים את היבואנית הוותיקה של ציוד ואביזרים לאופנועים אופנוסנטר, המחזיקה גם ברשת חנויות בתל אביב וברמת גן. לאחרונה, דחה בית משפט השלום בתל אביב תביעה שהגישה היבואנית נגד המשלח הבינלאומי ג'נסיס שילוח ולוגיסטיקה בע"מ ונגד מנהלה, בסך של 380,000 ₪, בטענה כי המשלח עשה שימוש שלא כדין בזכות העיכבון.על פי העובדות שפורטו בפסק הדין, באפריל 2013 התקשרה אופנוסנטר עם המשלח הבינלאומי בהסכם, שבמסגרתו התחייב המשלח להעניק לה שירותי שילוח, וכן מסגרת אשראי בסך של 150,000 ₪. בתחילת חודש אוקטובר של אותה שנה, הגיע ארצה משלוח יבוא שהוזמן על ידי אופנוסנטר. מדובר היה בשלוש מכולות, בשווי כולל של מאות אלפי שקלים, אשר הכילו בעיקר ציוד אופנועים לעונת החורף, והוא היה המשלוח התשיעי שטופל על ידי המשלח במסגרת ההסכם. המשלח, אשר החזיק בשטר המטען של הסחורה, לא אפשר את השחרור, ועיכב את המכולות בבונדד, בנימוק שלאופנוסנטר חובות בסכום העולה על 150,000 ₪, ועל כן היא נמצאת בחריגה ממסגרת האשראי שנקבעה בו. המשלח התנה, אפוא, את שחרור הסחורה בתשלום מידי במזומן של כל חובותיה של אופנוסנטר מההזמנות קודמות.

אופנוסנטר טענה בבית המשפט, כי המשלח נהג בחוסר תום לב, שכן המתין שבועות ארוכים עד להגעת המשלוח, על מנת לייצר לעצמו שעת כושר לדרוש את מלוא התשלומים המגיעים לו ללא מתן כל התראה מוקדמת, וזאת על אף שבאותה עת כבר היו בידיו שיקים דחויים עבור הזמנה פתוחה מחודש ספטמבר. עוד טענה אופנוסנטר, כי היא הציעה למשלח הצעות שונות, לרבות הקדמת מועד תשלום של שיקים, על מנת לאפשר את שחרור הסחורה, אך המשלח סירב לכל הצעה, ובעצם החזיק את אופנוסנטר כבת ערובה, עד אשר עלה בידה להשיג את הסכומים הנדרשים על ידו, ורק אז שוחררה הסחורה. לטענתה, העיכוב בשחרור בתחילת עונת החורף יצר חוסר במלאי ופגע במחזור המכירות, והאילוץ לגייס סכום כסף גדול לצורך השחרור פגע ביכולת התזרימית שלה, שכתוצאה ממנו נאלצה להקטין את הזמנותיה ולדחות תשלומים לספקים אחרים, דבר אשר הסב לה נזקים תדמיתיים וכספיים ופגע באמינותה.

המשלח טען, להגנתו, כי טענת אופנוסנטר, לפיה לא ניתנו לה התראות היא שקרית, שכן החל מהמשלוח השני, הפרה אופנוסנטר את ההסכם באופן שיטתי, ובמשך תקופה ארוכה הוא פנה אליה בעשרות פניות, והתריע בפניה כי היא מפרה את ההסכם. לעמדת המשלח, הוא נהג באופנוסנטר באורך רוח ובסבלנות, והתנהלותו במקרה המתואר הייתה מוצדקת לאור ההפרות החוזרות ונשנות.

בית המשפט בחן את חומר הראיות, והגיע למסקנה כי המשלח צודק: בהסכם נקבע כי "הלקוח ישלם עבור השירותים שיסופקו לו על ידי ו/או באמצעות החברה בתנאי תשלום של שוטף + 60 יום מתאריך הרשימון, הלקוח ימסור שיקים דחויים עם ביצוע השחרור מהמכס", אולם סקירה של המשלוחים מלמדת כי החל מהמשלוח השני, לא עמדה אופנוסנטר בתנאי ההסכם בכל הקשור למועדי הפירעון, וביום הגעת המשלוח נשוא התביעה לארץ עמדה יתרת חובה על 180,000 ₪ - חריגה של 30,000 ₪ ממסגרת האשראי המוסכמת.

סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), קובע כי הנפגע מהפרת חוזה זכאי לבטלו אם ההפרה הייתה יסודית, ואם ההפרה לא הייתה יסודית, הוא זכאי לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה. "בנסיבות המקרה דנן", קבע בית המשפט, "לאור אופי השירות שניתן על ידי הנתבעת ולאור תנאי האשראי אשר עומדים בבסיס ההתקשרות בין הצדדים, נראה כי האיחור בתשלום מהווה הפרה יסודית של ההסכם. גם אם אין הדבר מהווה הפרה יסודית, הרי שמהעדויות עולה כי לתובעת ניתנו פעם אחר פעם התראות והופנו אליה דרישות מאת הנתבעת לעמוד בהתחייבויותיה ולשלם את התשלומים המגיעים ממנה במועדם על פי ההסכם, אך לשווא. חשוב להבהיר כי הנתבעת לא כפרה בהתחייבותה לספק לתובעת את השירות לו התחייבה אלא שהתנתה אותו בתשלום יתרת החוב כלפיה ולא מעבר לכך. בנסיבות האמורות, התנהלות הנתבעת סבירה ואין לראותה כהתנהלות בחוסר תום לב".

למשלח בינלאומי קיימת זכות עיכבון מכוח סעיף 11 לחוק המיטלטלין ומכוח סעיף 19 לחוק החוזים, ובמקרה זה זכות העיכבון אף עוגנה בהסכם ההתקשרות, ובנסיבות העניין נקבע כי המשלח עשה בזכות זו שימוש מוצדק.

התביעה נדחתה, ואופנוסנטר חויבה בתשלום הוצאות בסך של 30,000 ₪.

[תא (ת"א) 4569-02-15 אופנוסנטר בע"מ נ' עדי יוסף איזמן ואח', פסק דינו של השופט אילן דפדי מיום 6.6.19. אופנוסנטר יוצגה על ידי עוה"ד גלעד שקד, וג'נסיס ומנהלה יוצגו על ידי עו"ד נירה גראפי מלכין].

130 צפיות