• אליס אברמוביץ

שעת kosher

חברת פאנקו עוסקת ביבוא מקביל של משקאות אלכוהוליים לישראל. לטענתה, ביטלה הרבנות הראשית את אישורי הכשרות שניתנו לה בדיעבד, באופן שהסב לה נזקים חמורים, ועל כן נתבעה הרבנות הראשית לשפות אותה בגין נזקיה, בסך של 250,000 ₪.

כידוע, כאשר מדובר במוצרי יבוא, קיימות שתי דרכים לקבלת תעודת כשרות. הדרך האחת היא באמצעות משגיחי כשרות של הרבנות, אשר בודקים את המוצר ומחליטים אם לתת תעודת כשרות אם לאו (למשל ביבוא בשר). לעומת זאת, ביבוא של מוצרים כמו משקאות אלכוהוליים, ניתן לקבל את תעודות הכשרות על פי תעודת הכשר של אחד מהגופים הנותנים תעודות כשרות בחו"ל , ככל שהם גופים מוכרים על ידי הרבנות. דרך זו באה להקל עם יבואן ולאפשר הליכי יבוא קלים יותר.

בענייננו, ייבאה חברת פאנקו משקאות ויסקי מסוג "ג'ק דניאלס", אשר קיבלו את תעודות הכשרות שלהן על בסיס תעודות כשרות מארה"ב מטעמו של הרלב"ג והמסומנות בk בתוך משולש (להלן "משולש K ").לאחר שהרב אריה רלב"ג הודיע לרבנות הראשית כי הוא ביטל את אישור הכשרות שניתן – פרסמה הרבנות הראשית הודעה באתר האינטרנט שלה, בזו הלשון: "במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת מחלקת היבוא הארצית של הרה"ר לישראל על ביטול אישורי הכשרות שניתנו למשקאות החריפים המיובאים על ידי חברת "פאנקו" אשר נושאים את ציון הכשרות "משולש K" וזאת לאחר שהרב אריה רלב"ג שליט"א הודיע על ביצוע הסרת כשרות ממוצרי היבואן "פנקו" בשל אי עמידה בנהליו. יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה במיוחד נוכח העובדה שהחברה ממשיכה להציג את חלק ממוצריה ככשרים באתר האינטרנט שלה ובתוכם המשקה "ג'ק דניאלס"(...) אין לקלוט מוצרי חברה זו גם אם הם נושאים את ציון הכשרות של הרה"ר לישראל ומשולש K. כיום מיובא משקה זה תחת הכשר ה OK ואישור הרה"ר באמצעות היבואן אקרמן בלבד!"

לטענת חברת פאנקו - ההודעה שקרית שכן היא סותרת את תעודת הכשרות שהיא החזיקה בידה. הודעה זו גרמה לה נזק כלכלי רב, מה גם שהיא כוללת את כל מוצריה בזמן שלמעשה מדובר במוצר אחד, וכדי להוסיף חטא על פשע, המודעה מציינת מי היבואן (הרשמי) ממנו מומלץ לקנות את המוצר.

ומדוע נשללו אישורי הכשרות של הרלב"ג? ובכן, על פי טענת הרבנות, הרב אריה רלב"ג הודיע לה - בשיחת טלפון שנערכה באישון לילה - כי כניסתו למזקקת הויסקי ג'ק דניאלס לשם בחינת המוצר נמנעה, ולכן הוא החליט הסיר את הכשרות שניתנה על ידו. לא השתכנעתם? זמן קצר לאחר מכן, שלח פרקליטה של יצרנית ג'ק דניאלס מכתב המופנה לרבנות, במסגרתו טען כי לפאנקו כלל לא ניתנו שירותים של השגחת כשרות בנוגע למשקאות ג'ק דניאלס. על פי האמור שם, שירותי השגחה של גוף פרטי ניתנו אך ורק לייבואן אחר של היצרן - חברת מ. אקרמן – וזאת באמצעות וועד הכשרות OK אשר היה גוף הכשרות היחיד אשר סיפק שירותי השגחה במפעל. לטענת הרבנות, למכתב היצרן האמור צורפו גם תמונות, לפיהן הסימון של "משולש K" שהופיע על מוצריה של פאנקו הינו לכאורה זיוף. דהיינו אף היצרן עצמו, לגרסת הרבנות, התכחש לכשרות שהוענקה לפאנקו, במכתב שלגרסתה לא משתמע לשתי פנים. לפיכך, היא הגיעה לכלל מסקנה שלפאנקו אין תעודות כשרות תחת השגחת " משולש K" למוצריה, ובעיקר המוצר ג'ק דניאלס.

עוד הוסיפה וטענה הרבנות הראשית, כי אין לה כל עניין בתחרות שבין יבואנים, ולא היה לה כל אינטרס או מניע לפגוע בפאנקו. היא ביצעה את תפקידה להביא לידיעת הציבור דבר כשרותם של מוצרים, וזאת מתוקף סמכותה ותפקידה, בתום לב וללא כוונת זדון.

יצוין, כי לתביעה זו קדמו הליכים אחרים: בשנת 2016, הגישה פאנקו עתירה לבג"ץ כנגד הרבנות וכנגד וועד הכשרות OK לביטול החלטת הרבנות לגבי ביטול תעודת הכשרות. בשנת 2017 התקיים דיון בבג"ץ, אשר בהמלצת השופטים נמשך, לאחר שהובהר לפאנקו שהוא הוגש לפני מיצוי ההליכים. בעקבות החלטה זו הגישה פאנקו ערר לרבנות, אשר נדחה אף הוא. לאחר שנדחה הערר שהוגש לרבנות, חזרה פאנקו ועוד באותה שנה הגישה בג"ץ נוסף כנגד הרבנות וכנגד ועד הכשרות OK, אשר נמחק אף הוא בהמלצת בית המשפט, תוך שמירת טענות הצדדים.

על פניו, הנימוקים המצדיקים את שלילת הכשרות נשמעים משונים, וההליכים הרבים בהם נקטה היבואנית אינם אופייניים למי שכביכול ניסה להונות את הציבור – אדרבא, הדבקות במטרה מאפיינת דווקא מי שנלחם עבור צדקתו.

אז מה פסק בית המשפט?

כב' השופטת חנה קלוגמן פתחה את החלק האופרטיבי של פסק הדין באזכור של חזקת חוקיות המעשה המינהלי, שלפיו מוחזקת הרשות כמי שפעלה כדין, ועל התובע מוטל הנטל לסתור חזקה זו. בענייננו, היא קובעת, בידי הרבנות היו ראיות טובות לכך שהמוצר אינו כשר, ובדין פורסמה המודעה שפורסמה: "כבר בראשית דברי אציין כי לנתבעת עומדת הגנת החסינות של בעל תפקיד. הנתבעת מלאה את תפקידה, אשר לעיתים הוא "מתיר" ולעיתים הוא "אוסר". כאשר היו בפני הרבנות מסמכים המעידים על כי קיימת תעודת כשרות של גוף מוכר מחו"ל ניתנה לתובעת תעודת כשרות מטעם הרבנות , תוך ציון הגוף מחו"ל כנותן ההשגחה. כאשר קבלה הרבנות הודעה מאותו גוף שעל בסיס השגחתו הונפקה תעודת הכשרות, שהשגחתו על המוצר המיובא על ידי התובעת בוטלה , דהיינו בוטלה תעודת הכשרות, ביטלה גם הרבנות את תעודת הכשרות שהנפיקה לתובעת על בסיס אותו הכשר. כך פעלה הרבנות גם כאשר קבלה מידע על חשש לשימוש שלא כדין בתעודות כשרות שמקורן בחו"ל, ערכה בדיקה, אשר ככל ומממצאיה אוששו חדד זה, בטלה את תעודות ההכשר שניתנו על בסיס אותה השגחה. בדיוק בדרך זו פעלה הרבנות במקרה הנדון. הרבנות מילאה את תפקידה , גם כשהתירה וגם כשאסרה. גם פרסום הביטול היה כדין ובתוקף תפקידה ומחובתה של הרבנות. לא הייתה כל רשלנות ובוודאי לא מעשה של הוצאת לשון הרע".

אז מה בעניין אזכורו של היבואן הרשמי בהודעה? האם זה תקין? ישאל השואל. התשובה לכך מצויה בהמשך פסק הדין: "התובעת מייחסת לנתבעת שיקולים זרים בפרסום ההודעה, עיתוי הפרסום והזכרת המתחרה. הטענה נטענה בעלמא ללא כל ראיות של ממש, למרות שטענה מסוג זה יש להוכיח ברמת הוכחה שהיא מעבר לנדרשת בתיק אזרחי. מכל מקום התנהלות הנתבעת, כפי שפורט לעיל, הייתה עניינית ולא מצאתי כל שיקולים זרים בהתנהלות זו לאורך כל הדרך...".

תביעתה של פאנקו נדחתה, אפוא, במלואה, והיא אף חויבה בתשלום הוצאות לרבנות בסך של 30,000 ₪.

לפני כשלושה חודשים, פורסמה בעיתון "דה-מרקר" כתבת תחקיר שכותרתה "מונופול בחסות הכשרות: כך סיכלה הרבנות את הוזלת קוקה קולה", בה צוין כי הרבנות הראשית הסירה את אישור הכשרות שהעניקה לפני שנתיים לקוקה קולה ביבוא מקביל, וכי "הסיבה הרשמית שבגינה לא חודש ההכשר היא בירור שערכו ברבנות עם נציגי היצרן העולמי ונותני ההכשר, שממנו עלה כי נותני ההכשר של משקאות היבוא המקביל אינם מוסמכים להעניק חותמת כשרות ל"תרכיז הסודי" שממנו מיוצרים משקאות הקוקה קולה במפעלים במזרח אירופה". לטעמי, לא ניתן עוד להתעלם מהקשר שבין פועלה של הרבנות הראשית ובין חסימת היבוא המקביל, וכל זאת בשעה שמעורבותם של היבואנים הרשמיים מאחורי הקלעים אינה נראית לעין, אך ריחה עולה למרחוק...

[תא (ת"א) 7979-08-16 פאנקו גרופ בע"מ נ' הרבנות הראשית, פסק דינה של כב' השופטת חנה קלוגמן מיום 6.5.20. התובעת יוצגה על ידי עוה"ד שמואל עיני, והנתבעת על ידי עוה"ד אלה גלילי סחר מפרקליטות מחוז מרכז].

273 צפיות