• אליס אברמוביץ

סוכן מכס – האם אתה מורשה לקבלת כתב תביעה בשם היבואן?

זה אמנם כאב ראש השמור לעורכי דין, אבל בינואר השנה נכנסו לתוקף תקנות סדר דין חדשות. גם לפי התקנות הישנות וגם לפי התקנות החדשות, לא ניתן להתניע הליך משפטי ללא המצאת כתב התביעה לנתבע. כאשר הנתבע הוא אדם או חברה ישראלים בדרך כלל אין בעיה. הבעיה מתחילה כאשר הנתבע הוא תושב השטחים.


עד כניסתן של התקנות החדשות לתוקף, אם הנתבע הפלסטיני היה יבואן, הרשו בתי המשפט להמציא את כתב התביעה לסוכן המכס שלו, וראו בהמצאה כזו משום "המצאה כדין". הדבר התאפשר הודות לנוסחה של תקנה 482(א): "הייתה התובענה בעניין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת אותו עסק או אותה עבודה באותו אזור שיפוט". כלומר, די היה בכך שסוכן המכס מחזיק בידו יפוי כוח ששימש אותו לשחרור משלוח אחד של היבואן, די היה בכך כדי לשלוח אליו את כתב התביעה ולהודיע לבית המשפט שבוצעה לנתבע המצאה כדין.

אלא שהתקנה המקבילה בתקנות החדשות, נוסחה שונה: "התגורר הנמען מחוץ לתחומי המדינה ויש לו בתחומי המדינה נציג מטעמו המייצג אותו באופן קבוע בקשר לענייניו בישראל, ניתן להמציא לנציג אם התביעה נוגעת לאותו עניין" – כעת נדרש ייצוג "קבוע".


בפסק דין שניתן לפני שבוע, נדון עניינו של אדם בשם ריאד אלגואבה, תושב חברון, שייבא ארצה 600 זוגות משקפיים המפרים סימן מסחר רשום של חברת Luxottic a group s.p.a. החברה גרמה לעיכוב הטובין המפרים במכס, ובהתאם לפקודת המכס הגישה תביעה על הפרת סימן מסחר. דא עקא, שהיא לא הצליחה להמציא את כתב התביעה לנתבע, שכן לא ניתן לשלוח שליח לחברון. במקום זאת, היא המציאה את כתב התביעה לסוכן המכס שטיפל בשחרור הטובין מפיקוח המכס, ובחלוף הזמן הקבוע בתקנות להגשת כתב הגנה – הגישה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.


בית המשפט שאל את עצמו האם לאחר כניסתן של התקנות החדשות בתוקף, המצאה לסוכן המכס תיחשב להמצאה כדין, והגיע למסקנה שלא: "אני סבורה כי אין בתקנה 163(ג) לתקנות החדשות כדי לסייע לתובעת בענייננו... התובעת לא טענה וממילא לא הוכיחה, כי עמיל המכס הוא נציג המייצג את הנתבע "באופן קבוע" בקשר לענייניו בישראל, להבדיל מייצוגו בעניין הספציפי שלפנינו."


עם זאת, לא צריך לשמוח יותר מדי, כי בית המשפט מצא דרך להכשיר את השרץ בדלת האחורית: "בענייננו, על אף שלא ניתן להסתמך בנסיבות המקרה זה על תקנה 163(ג) לתקנות החדשות, אני סבורה כי אין מניעה לקבוע במקרה הנוכחי תחליף המצאה מכוח תקנה 164(א) לתקנות החדשות, הקובעת: "נוכח בית המשפט שאי-אפשר להמציא מסמך לנמען בדרך שנקבעה, רשאי הוא להורות על המצאתו בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין".


ועל כך נאמר: מה הועילו חכמים בתקנתם?


ת"א (שלום ראשל"צ) 4194-04-20 Luxottic a group s.p.a נ' ריאד אלגואבה (נבו 21.06.2021), התובעת יוצגה על ידי עו"ד חגי אלגאי, הנתבע, כאמור, לא התגונן.


24 צפיות