• אליס אברמוביץ

להרוג טורקי ולנוח

פתגם טורקי ישן אומר שקפה, צריך להיות שחור כמו גיהינום, חזק כמו מוות ומתוק כמו אהבה... במכס הוסיפו המשך: "יקר כמו זהב". זהו סיפורה המרגש של יבואנית פלסטינית שעמדה על שלה, והוכיחה שהרמת ערך העסקה על ידי המכס היה שגוי.


חברת שריכאת טאהר חיג'אז ללתיג'ארה וולמוקסאראת, שמקום מושבה בטול כרם שברשות הפלסטינית, היא יבואנית של קפה. בדצמבר 2019 ייבאה החברה מספק ירדני ארבע מכולות של קפה ירוק גולמי במשקל כולל של 76,000 ק"ג, במחיר של 2,125 $ לטון, ובעלות כוללת של 161,500 $.


עם הגעת המשלוח לישראל, קבע בית המכס כי המחיר המוצהר נמוך ממחיר השוק, ביצעה "הרמה", וחייבה את היבואנית בתוספת מע"מ של 66,000 ₪.
היבואנית הגישה תביעה לבית משפט השלום בחיפה, במסגרתה טענה כי מחירו של קפה ירוק גולמי יכול לנוע בין 1,000 $ לטון לבין אלפי דולר לטון, שכן הוא תלוי, בין היתר, בסוג הזן, ארץ מקור, סוג הקפה ועוד. גם ביחס לזן מסוים של קפה (כגון Ethiopian Lekempti שיובא במקרה זה) משתנה המחיר בהתאם לזמן ולנסיבות, כמו גם איכות וכמות היבול העונתי, תנאי מזג האוויר, מדד הקפה בבורסה לסחורות בלונדון ובניו יורק ועוד. זאת ועוד, היבואנית הוכיחה מעל לכל ספק כי המחיר המוצהר הוא המחיר שאכן שולם על ידה בפועל, וזאת על סמך ההסכם עם הספק הירדני, חשבונית העסקה, וההסכם בין הספק הירדני למוכר האתיופי – שכולם הוצגו לבית המשפט. מנגד, העסקאות עליהן הסתמך המכס בכל הנוגע למחיר העסקה מתייחסות לקפה מסוג אחר ומשובח יותר מזה שרכשה (Ethiopian Lekempti).


המכס טען, מנגד, כי המחיר עליו הצהירה היבואנית נמוך משמעותית מן המחיר הסביר בשוק הסחר העולמי (נמוך בכ-40% ממחירי טובין דומים), ומשכך, עשה המכס שימוש בסמכותו המנהלית, פסל את מחיר העסקה ועשה שימוש בשיטת הערכה חלופית, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 130(1) לפקודת המכס. המחיר נקבע לפי מחיר טובין דומים שיובאו מאתיופיה באותה תקופה.


בית המשפט דחה את עמדת המכס, וקבע כי היבואנית זכאית להשבה של מרבית המע"מ ששולם על ידה:

"אני מקבלת את טענת התובעת כי המחיר שנקבע על בסיס הצהרות שבוצעו ביחס לטובין דומים לוקה בחוסר סבירות היורד לשורשה של החלטה... היה על הנתבעת לבחור עסקאות דומות לעסקה המוצהרת מבחינת משתנים אלה. זאת לא עשתה. אני מקבלת את טענת התובעת כי קיים הבדל בין המחירים של זני הקפה השונים, כמו גם בין מחיר קפה מאותו זן אך בדרגות איכות שונות... כך, לדוגמא, ממוצע העסקות בקפה מדרג 2 הוא 3,913 דולר, בעוד ממוצע העסקות בקפה מדרג 5 הוא 2,277 דולר. מדובר בהבדל של 58%. הבדל מעין זה מלמד על כך שלא מדובר בטובין דומים... הנתונים שהציגה הנתבעת מלמדים כי זני הקפה השונים אינם טובין דומים. משכך, נפל פגם בהחלטת הנתבעת המבוססת על עסקאות שבוצעו בטובין שאינם דומים... על מנת להסיק מחיר עסקה מתוך השוואה לעסקות דומות, יש להציב קריטריון בחירה לניפוי עסקות ההשוואה, כך שאלה יהיו דומות לעסקה המושווית. עוד יש לנפות עסקות חריגות. משכך, היה על הנתבעת להשוות את מחיר הטובין בהצהרת התובעת להצהרות המתייחסות לעסקות בקפה Lekempti, בלתי מדורג, דרך ספק ביניים – כבענייננו... כשנשאל מר אבי קנופ (נציג המכס – א"א) על בחירת העסקות, לא ידע להגיד מה מספר העסקות או מה היה קריטריון הבחירה, אלא טען כי נבחרו באופן אקראי הצהרות ביחס לעסקות בקפה אתיופי... מכל מקום, גזירת מחיר העסקה מתוך עסקות בקפה מזנים אחרים, יקרים יותר, ובדירוגים אחרים, אינה סבירה".


בית המשפט ערך, אפוא, הערכה של שווי הטובין הדומים:

"בשים לב לכך שלא הוצגה כל עסקת השוואה ביחס לעסקה בקפה בלתי מדורג (UG) (למרות שלא הוכח כי לא קיימות הצהרות ביחס לקפה מסוג זה) ומשלא הוכח כי מדובר בקפה מדרג פחות מדרג 5 (under grade) כטענת התובעת, אני מקבלת כי יש לבצע ממוצע של שני הדרוגים הקיימים – דרג 2 ודרג 5, לאחר חישוב ממוצע של ההצהרות ביחס לכל אחד מהדירוגים... לאחר התאמה של מחיר קפה מסוג Lekempti דרג 5, אני מורה על הפחתה בשיעור 15% מהמחיר הממוצע שהתקבל (ביחס לכל הזנים וכל הדרגים). התוצאה היא 2,550 דולר לטון. משכך, היה על התובעת לשלם מע"מ בסכום של 17,945 ₪... אשר על כן, אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת סכום של 48,556 ₪... עוד תשלם הנתבעת לתובעת הוצאותיה (אגרת בית המשפט) בסך 1,662 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 7,000 ₪"


[תאמ (חי') 21625-05-20 Sharekat Taher Hejaz Leltejara Walmokasarat נ' מדינת ישראל - רשות המיסים (אגף המכס והמע"מ), פסק דינה של כב' השופטת סיגלית מצא מיום 3.7.21. היבואנית יוצגה על ידי עו"ד שפיק רפול, והנתבעת יוצגה על ידי פרקליטות מחוז צפון (אזרחי)].

50 צפיות