• אליס אברמוביץ

גם בארצות הברית החליטו לטפל בדמי השהיית המכולות

עודכן: 3 באוק׳ 2019

לפני כחודשיים דיווחנו על התפתחויות חדשות בפסיקת בתי המשפט בבלגיה בנוגע להפחתת הפיצויים הנתבעים על ידי מובילים ימיים בגין דמי השהיית מכולות. פסק דין אחד קבע כי בחלוף שנה ממועד פריקת המכולה בנמל על חברת הספנות להחשיב את המכולה כאבודה, ואין באפשרותה לגבות דמי השהייה העולים על פרק זמן זה, ובפסק דין אחר, נקבע כי בנסיבות של תפיסת המכולה על ידי רשויות המכס - אין הצדקה לחיוב בדמי השהייה, ועל המוביל הימי להסתפק בפיצוי ריאלי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה משלילת המכולה מרשותו.

לאחרונה גם הנציבות הימית הפדרלית בארצות הברית – הגוף האחראי על רגולציית השילוח הבינלאומי בארצות הברית - החליטה אף היא לאחוז בתפוח האדמה הלוהט הזה, ובתום חקירה שנמשכה שנה וחצי החליטה לפרסם הנחיות המופנות למובילים ימיים בנוגע לסבירות הגבייה של דמי השהיית מכולות, תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות שהביאו לעיכוב בהחזרת המכולה.על פי הפרסום, מטרת דמי ההשהייה היא לתמרץ את בעלי המטענים להשיב את המכולה למוביל הימי בהקדם האפשרי. ואולם, בכוונת הנציבות להתחשב גם בסבירות דמי ההשהייה, בשים לב לשאלות כגון זמינות המטען והאפשרות הטכנית של בעל המטען לשחרר את המכולה; נסיבות כגון חוסר מקום במחסן ערובה באופן המאפשר פריקה של המכולה; המועד בו הודיע המוביל הימי ללקוח על העובדה כי המכולה עומדת להיות זמינה לאיסוף; והתחשבות במקרים בהם המכולה עוכבה בשל בדיקות מכס שאינן בשליטת הלקוח. בנוסף, מתכוונת הועדה לתת את דעתה גם בנושא פרוצדורת הגבייה, ולהנחות את המובילים הימיים כיצד יש להודיע ללקוח על אודות הכוונה לחייבו בדמי השהייה, ומה הדרכים הפתוחות בפניו לצורך השגה על החיוב ובפני מי. צדדים מעוניינים התבקשו להביע את עמדתם בעניינים אלו עד ליום 17 באוקטובר 2019, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת secretary@fmc.gov

ובינתיים במזרח התיכון:

ב-9 בספטמבר 2019 הורה בית משפט השלום בחיפה לסוכן מכס ומשלח בינלאומי להחזיר לחברת הספנות צים מכולה שהועמדה לרשות לקוח שלה באוגוסט 2018, ואוחסנה מאז במסוף אוברסיז בחיפה, וזאת כשהיא ריקה, נקייה ומוכנה לשימוש חוזר.

המשלח אמנם טען להגנתו כי היבואן שכר את שירותיו כמשלח בינלאומי, וכי הלקוח הוא זה אשר מונע את שחרור המכולה, שהסחורה בה ראויה להיות מוכרזת כסב"ן ("סחורה בלתי נתבעת"), אולם רחמיו של בית המשפט לא נכמרו. "לא מצאתי בטענות המשיבים כל נימוק ענייני המסביר מדוע לא נקטו בכל פעולה לצמצום הנזק מול המבקשת במהלך התקופה שחלפה מאז נמסרה המכולה לרשותם, שהרי ברי כי אופן פעולתם מעצים את הנזק ההולך ומצטבר לכל המעורבים וכי בסופו של יום מדובר בעניין כלכלי פתיר" קבעה כב' השופטת הוך-טל, "...על כן, על אף שמדובר בסעד אשר יש להיעתר לו במשורה, שוכנעתי כי בנסיבות החריגות שנוצרו בענייננו... יש מקום לקטוע את המעגל השוטה ולהורות על השבת המכולה למבקשת כבר עתה".

יואיל, אפוא, המשלח הבינלאומי לשלם למסוף אוברסיז דמי אחסנה של שנה תמימה, ובא לציון גואל.

[ת"א 40535-04-19 צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ואח' נ' שחף אוויר וים בע"מ ואח', החלטתה של כב' השופטת איילת הוך-טל מיום 9.9.19. צים יוצגה על ידי עוה"ד רועי כהן, וסוכן המכס יוצג על ידי עוה"ד נידאל סיאגה].

59 צפיות