• אליס אברמוביץ

בעלי מטענים – היזהרו מהפניות לתנאי ההתקשרות הכלליים!

האם בעלי מטענים שלא חתמו על תנאי ההתקשרות של המשלח עדיין מחויבים לפיהם? בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט האוסטרלי במלבורן ביום 13.11.19, נקבע כי תנאי ההתקשרות המופיעים בחתימת הדואר האלקטרוני של המשלח מחייבים את הלקוח.

בשנת 2014, פנתה חברת Technology Swiss Pty למשלח הבינלאומי Famous Pacific Shipping (Vic) Pty Ltd, וביקשה לשלח בעזרתו לתאילנד 14 תותחי ערפל, בשווי כולל של 480,000 יורו.

תותח ערפל הוא מכונה אדירת ממדים אך עדינה, שתפקידה לפזר את האבק הנוצר בפעולות כרייה והריסה. הוא מורכב ממאוורר גדול, המסתובב במהירות גבוהה תוך שהוא מתיז טיפות קטנות של מים, הפוגעות בחלקיקי האבק הנישאים באוויר ומפילות אותם ארצה. מכיוון שהמאוורר מסתובב במהירות גבוהה, עליו להיות מכויל היטב, שאם לא כן פעולת התותח הופכת להיות אגרסיבית.פנייתה הראשונית של היצואנית למשלח נעשתה בדואר אלקטרוני, בו ביקשה הצעת מחיר לשילוח, ולמעשה כל הפרטים סוכמו בתחלופת דואר אלקטרוני בין הצדדים. בחתימת המשלח הבינלאומי בדואר האלקטרוני הופיעה פסקה בנוסח שלהלן: "כל ההתקשרויות כפופות לתנאי ההתקשרות הכלליים של המשלח, שאת העתקם ניתן לקבל על פי דרישה. תנאים אלה קובעים כי בנסיבות מסוימות, יופטר המשלח מאחריות ואף יהיה זכאי לשיפוי".

המשלח המכיל את תותחי הערפל לתוך מכולות, אולם כאשר הם הגיעו ליעדם התברר כי הם לא עוגנו כהלכה, וכתוצאה מכך ניזוקו קשות במהלך ההובלה. בסופו של דבר, הקונה סרב לקבלם, והם הוחזרו לאוסטרליה ונמכרו שם כגרוטאות.

בהמשך, הגישה היצואנית תביעת נזיקין נגד המשלח, אולם זה טען להגנתו כי בהתאם לתנאי ההתקשרות הכלליים עמו – אלה שאת העתקם ניתן היה לקבל לפי דרישה - אחריותו מוגבלת לשיעור של 2.9% מערך המטען לפי חשבון הספק בתוספת עלות ההובלה בלבד, ועל כן דין חלק הארי של התביעה להידחות מטעם זה בלבד.

היצואנית טענה כי מעולם לא ראתה את התנאים הכלליים, וממילא גם לא הסכימה להם, ואף לא הייתה אמורה להבחין בקיומם במסגרת החתימה בתחתית שדר הדואר האלקטרוני, במיקום בעייתי ובשפה טכנית.

בית המשפט דחה את הטענה, בנימוק כי ההפניה לתנאים הכלליים הייתה ברורה כשמש, כללה אזהרה מפורשת לגבי הגבלת אחריות, ואף ניתן היה להגיע אל התנאים הכלליים הללו בלחיצת עכבר על קישור שהופיע שם. אשר למיקום ההפניה בתחתית נקבע כי זה לא היה המקום היחיד בו הופיעה ההפניה לתנאי ההתקשרות הכלליים, שכן היא שולבה גם בגוף המייל, וכי הטענה לגבי השפה הטכנית אינה נכונה, שכן לפי התרשמות בית המשפט מדובר היה בלשון בני אדם שכל אחד יכול היה להבינה. "למעשה", קבע בית המשפט, "היצואנית נטלה על עצמה סיכון מסחרי בכך שנמנעה מלברר מהם התנאים הכלליים, ואין לה להלין אלא על עצמה".

מה הדין בישראל? בטופס האחסנה של מסוף המטענים ממן מופיעה הפסקה "זכויותיך וחובותיך בקשר לטובין קבועים בתנאי ההתקשרות של ממן הכוללים הוראות בדבר הגבלת אחריות ממן. עותק מתנאי ההתקשרות ניתן לקבל במשרדי ממן". תנאים אלה מגבילים את אחריותה של ממן ל-20$ לק"ג מטען, ובת"א (שלום תל אביב-יפו) 182939/02 ממן מסופי מטען וביטול בע"מ נ' אורמן ליאוניד, אשר ניתן כבר בשנת 2003, נקבע כי אחריותה של ממן אכן מוגבלת מכוח פסקה זו.

63 צפיות