• אליס אברמוביץ

בדלת האחורית

כנגד חברת השילוח הבינלאומי מנטפילד הוגשה, באפריל 2017, תביעה כספית על סך של 620,000 ₪,בגין פסילת מטען בשר שיובא מפולין לישראל, ונפסל לשיווק על ידי משרד הבריאות, בעקבות תקלה שארעה במערכת הקירור של המכולה.מנטפילד הנתבעת שלחה הודעה לצדדים שלישיים, שהיו צדדים נוספים בשרשרת ההובלה, ולבקשתה נתן בית משפט השלום בתל אביב היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט. בין היתר, הגישה מנטפילד הודעת צד ג' כנגד יצואנית הבשר, חברה פולנית בשם Sokolow S.A, אשר לא נתבעה בכתב התביעה.

לאחר שקיבלה לידיה חברת סוקולוב את כתבי הטענות המתורגמים, הגישה לבית המשפט בקשה לביטול היתר ההמצאה שניתן כלפיה. לטענתה, בכתב התביעה מצוין כי הבשר נמסר על ידי סוקולוב "כשהוא במצב שלם טוב ותקין", והמכולה שבה אירעה התקלה במערכת הקירור אינה שייכת לסוקולוב או נמצאת באחריותה. כמו כן, הוסיפה סוקולוב וטענה, אין ולא היה לה כל הסכם עם מנטפילד או עם מי מהגורמים בשרשרת ההובלה, ואין לה קשר ואחריות למערך גורמי השינוע של המטען המעורבים בשרשרת ההובלה מחצר מפעל סוקולוב בפולין ועד לישראל, גורמים שנבחרו כולם על ידי היבואנית ו/או מנטפילד ו/או מי מטעמם, ולא על ידי סוקולוב.

בית משפט השלום קיבל את טענותיה של סוקולוב, וקבע כי לאור העובדה שהכשל במערכת הקירור אירע שעות ארוכות לאחר שהמטען יצא מרשותה של סוקולוב – לא הצליחה מנטפילד לשכנע בכך שיש לה איזושהי עילת תביעה ראויה לטיעון כנגד סוקולוב, ועל כן בוטל היתר ההמצאה שניתן, וכפועל יוצא היא נמחקה מהתביעה.

מנטפילד לא אמרה נואש, והגישה ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. לטענתה, שגה בית משפט השלום בכך שהכריע בשאלה העובדתית היכן ומתי אירע הכשל במערכת הקירור, וזאת בשלב כה מקדמי של ההליך וללא שמיעת עדויות. דברים אלו אמורים ביתר שאת, לטענתה, היות ויש רישומים סותרים בנוגע לטמפרטורה במכולה, ולא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי סוקולוב אכן אחראית לנזק.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, בקבעו כי "בית משפט קמא הקדים את המאוחר שעה שנדרש בשלב בחינת "עילת ההמצאה" לקביעת ממצאי עובדה בשאלה קרדינלית בתובענה כולה – אימתי החלה תקלת הקירור במכולה – מחלוקת, אשר הבקשה אינה האכסניה לבירורה, הן מהטעם שהמסכת הראייתית לא נפרסה במלואה והן מהטעם ש"רמת ההוכחה" הנדרשת לשלב דיוני זה שונה בתכלית מזו לה תידרש התובעת בהוכחת תביעתה והמערערת בהוכחת טענותיה בהודעה לצד שלישי לגופה. בירורה של מחלוקת זו הצריך הגשתן של ראיות באופן שונה בתכלית מהצגתן לפני בית משפט קמא... די, לדידי, במחלוקת שנתגלעה באשר למועד בו החלה התקלה, העולה מתוך נתוני טמפרטורה שונים המתועדים בראיות שהוצגו... לקביעה כי למערערת "תביעה ראויה להידון", מבלי להידרש, בשלב דיוני זה, להכריע בה. הקביעה לפיה "טמפרטורת המכולה בסיום המכלתה הייתה 0 מעלות צלזיוס, היינו בתחום הנדרש להובלת מטען הבשר" ובעקבותיה המסקנה כי התקלה במערכת הקירור ארעה במהלך התובלה היבשתית ול"סוקולוב (הספק – ש.י.) אין קשר לכך", הקדימו את זמנן. בית משפט קמא הפך את הדיון בהיתר ההמצאה לדיון מלא, עם זאת בחסר ראייתי, בעילת ההודעה לצד שלישי ובהחלטתו דחה למעשה את ההודעה לצד שלישי מחמת "העדר עילה", מקום שעל פי הפסיקה הנוהגת לא לכך נדרש".

[ע"א (מחוזי ת"א) 27888-10-18 מנטפילד (1983) בע"מ נ Sokolow S.A , פסק דינם של כב' השופטים יעקובוביץ ואטדגי כנגד דעתה החולקת של כב' השופטת שבח מיום 10.10.19, מנטפילד יוצגה על ידי עוה"ד יוסי שפרינצק וסוקולוב – על ידי עוה"ד רואי נבות].

92 צפיות