• אליס אברמוביץ

פרסום סיגריות אלקטרוניות – מותר ואסור

ביום שישי הקרוב (8.3.19) ייכנסו לתוקפן הוראות חדשות בחוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983, אשר אושרו בכנסת היוצאת. בהתאם לחוק המתוקן, כל ההגבלות הקיימות על פרסום ושיווק של מוצרי טבק יחולו על כלל מוצרי העישון, לרבות על סיגריות אלקטרוניות ותערובות שונות לעישון שאינן טבק.במסגרת זו, אוסר החוק באופן גורף את הפרסום של מוצרי עישון, לרבות באתרי אינטרנט, וכן פרסום בדרך של מתן חסות או על שלטי פרסומת מעל חנויות ובתוכן (למעט בתוך חנויות ייעודיות למוצרי עישון ואלכוהול), כאשר פרסומת מוגדרת כ"פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות".

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי "כיום, פרסומת מוגדרת "פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדים או הזמינים לציבור, לרבות פרסומת עקיפה". מוצע לתקן את ההגדרה כדי להתמודד עם הדרכים המתוחכמות שבהן נעשה שימוש כדי לשווק מוצרי עישון, במיוחד בפרסום המופנה לצעירים, כגון מסיבות שיווק ואירועים שונים, פעילות במרחב האינטרנטי ופעילות קידום מכירות, וכן כדי להתמודד עם פרסומות סמויות. מוצע לקבוע שפרסומת תכלול גם תופעות וסוגי פרסומות כאמור, ובהם מתן חסות, פרסומת אגב, פרסומת בלתי מודעת, פרסומת סמויה וכן פרסומת עקיפה", כאשר ההגדרה "עשיית פרסומת" מטילה את האחריות על כל מי שמייצר, מפיק, מזמין או מממן פרסומת אסורה.

כך, למשל, פרסום על גבי רכב המשמש להפצת מוצרי העישון ("פרסומת אגב") אינה מותרת עוד, וכך גם פרסום בדרך של מתן חסות לאירועים כגון יום הסטודנט וכיוצא באלה. עוד אוסר החוק על שיווק מוצר עישון אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות, וכן על הפצה, חלוקה או השאלה של מוצרי עישון במסגרת מסחרית. משמעות הדבר היא, כי יצרנים, יבואנים ומשווקים של סיגריות אלקטרוניות לא יוכלו עוד ליזום אירועים חברתיים הפתוחים לציבור, במסגרתם יחולקו למשתתפים דוגמיות של מוצרי עישון.

עם זאת, בחוק ישנן שתי החרגות בנוגע לפרסומת:

ההחרגה האחת היא ביחס לעיתונות הכתובה, לפיה עדיין מותר לפרסם מוצרי עישון בעיתונים, אך רק פרסומת אחת בכל עיתון, כאשר על 30% משטח הפרסומת תופיע אזהרת בריאות, ועבור כל פרסומת למוצר עישון יוקצה שטח פרסום זהה עבור מודעה ובה מידע על נזקי העישון.

ההחרגה השנייה היא בנוגע לפרסומת בכתב (ללא וידאו או סאונד, אך אין איסור על תמונה או צילום!) הנמסרת לנמען שמלאו לו 21 שנים, ובלבד שביקש זאת מראש ובכתב וכל עוד לא הודיע אחרת. משמעות הדבר היא, כי ישנה אפשרות להמשיך ולפרסם בדואר אלקטרוני וברשתות חברתיות, בכפוף לאישור מראש ובכתב של חברי הקבוצה, כי גילם מעל 21, וכי הם מסכימים לקבל פרסומות כאמור. על עושה הפרסומת לשמור בקפידה על האישורים שניתנו מראש, ואולי אף לנסות ולוודא את נכונות הגיל המוצהר.

הוראות נוספות שנכנסות לתוקף הן ההגבלות על שימוש בשמות של מותגי עישון למוצרים אחרים כגון תיקים או בגדים, הגבלת ריכוז הניקוטין המרבי המותר בנוזלי מילוי של סיגריות אלקטרוניות ל-20 מ"ג/מ"ל, ואיסור שיווק של נוזל מילוי אלא באריזה שנועדה למנוע פתיחה על-ידי ילדים, ושימוש במוצרי עישון במקומות ציבוריים.

הכותבת הנה עורכת דין, אשר ייצגה בעבר את חברת אי סיג, בעתירה שהוגשה לבג"ץ ביחס לאיסור שהטיל אגף הרוקחות במשרד הבריאות על יבוא סיגריות עם ניקוטין. בית המשפט העליון קיבל את העתירה, וקבע כי למשרד הבריאות לא הייתה סמכות, מכוח פקודת הרוקחים, לאסור את היבוא. העתירה אפשרה ייבוא של סיגריות אלקטרוניות המכילות ניקוטין לישראל.

הסקירה לעיל הנה בבחינת תמצית, והמידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד אליס אברמוביץ, בטלפון: 03-5607010 או בדואר אלקטרוני alice@ab-legal.co.il.

116 צפיות