• אליס אברמוביץ

סוכנת האוניות של MSC לא יכולה להיות תובעת ייצוגית בתיק נגד חברת נמל חיפה

בסוף חודש מרס דחה בית המשפט המחוזי בחיפה תביעה ייצוגית שהגישה אם אס סי (ישראל) בע"מ – סוכנת האוניות של חברת הספנות העולמית MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY – כנגד חברת נמל חיפה בע"מ, בנימוק כי התובעת הייצוגית מצויה בניגוד עניינים שאינו מאפשר את ניהול התובענה באמצעותה.


בבקשת אישור התובענה הייצוגית, טענה MSC כי חברת נמל חיפה גובה "תוספת שבת" בסך של 40% עבור שירותי ניטול במוצאי שבת ועד השעה 6:30 בבוקר יום ראשון, ואף הפנתה בעניין זה לפסק דין שניתן בעניין נמל אשדוד באותה עילה בשנת 2017.

חברת נמל חיפה הפנתה את תשומת לבו של בית המשפט לכך שהתובעת הייצוגית מצויה בניגוד עניינים, שכן חברת HCP המפעילה את נמל הדרום האמור להתחיל לפעול ב-2021 ולהתחרות בנמל חיפה. HCP שייכת לקונצרן MSC לו שייכת גם התובעת הייצוגית, ודי בכך, לטענת נמל חיפה, כדי להעלות את החשש לזיהום הייצוג של יתר חברי הקבוצה בשיקולים חיצוניים וזרים. בנוסף על כך, נטען כי התובעת הייצוגית היא חלק מ-MSC ספנות, חברת הספנות השנייה בגודלה בעולם, שהיא חלק מברית ספנות עם חברת הספנות הגדולה ביותר בעולם, והיא מתחרה למעשה בחברי הקבוצה האחרים, וגם בשל כך היא עשויה שלא לייצג נאמנה את חברי הקבוצה.

בית המשפט קיבל את הטענה, ופסק כך: "אני דוחה את טענת המבקשת שאין לדון בטענת ניגוד עניינים בשלב זה אלא בשלב הדיון בתובענה הייצוגית... בתפקידה כתובעת מייצגת, שהיא מבקשת להיות בבקשה זו, המבקשת עשויה להתחשב ברצונותיהם של מנהלי הקונצרן, שרצונם גם לראות בהצלחתה של החברה הכלולה בקונצרן שתפעיל את נמל דרום. מדובר ב"אשכול חברות" שהחשש הוא שהוא פועל בכוונה עסקית משותפת.. בנסיבות אלה, שבהן חברה קרובה למבקשת עומדת להתחרות במשיבה בנושא הנדון בבקשה, מתקיים חשש שהמבקשת לא תמלא את תפקידה כתובעת מייצגת את הקבוצה כראוי, ותעדיף את האינטרסים של הקונצרן על האינטרסים של הקבוצה. אמנם, אפשר שהמבקשת צודקת בטענתה שבתובענה ייצוגית זו היא מבקשת להשיב לה את מה שנלקח ממנה שלא כדין, אך אפשר שמטרות אחרות ישתתפו בקביעת התנהלותה כתובעת מייצגת. על כן, על מנת להסיר לזות שפתיים, מוטב שהמבקשת תשיג את מבוקשה בתביעה אישית, שאין ספק שהיא רשאית להגיש, מבלי שתעמוד בפני "בעיית הנציג".

בית המשפט דחה, אפוא, את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בעיקר מהטעם של בעיית הייצוג, וחייב את MSC לשלם לנמל חיפה הוצאות בסך של 11,700 ₪.

[תצ (חי') 3328-07-19 אם אס סי (ישראל) בע"מ נ' חברת נמל חיפה בע"מ, פסק דינו של כב' השופט מנחם רניאל מיום 30.3.20. MSC יוצגה על ידי עוה"ד טל ספיר, וחברת הנמל – על ידי עו"ד דוד זילר]

96 צפיות