• אליס אברמוביץ

מכופף הבננות

משווק אביזרים לרכב ייבא, בשתי הזדמנויות, ערכות חיווט למגבר אודיו ברכב. כל ערכה מיובאת כללה בית נתיך ונתיך, וכן ששה סוגי כבלים, שאחד מהם הוא כבל RCA, המתאים לשימוש גם במגברים לרכב וגם לשימוש במערכות ביתיות.בעת היבוא, סווגה הערכה על ידי סוכן המכס כערכת חיווט מהסוג המשמש ברכב מנועי, לפי פרט 85.44-3010 לצו תעריף המכס, החייב במכס בשיעור של 10.5%. עמדת סיווג זו הייתה מקובלת על המכס.

במסגרת התביעה שהגיש, טען היבואן כי את כבל ה-RCA שבערכה, אשר הגיעה באריזה אחת, צריך היה לסווג כמוליך חשמלי כללי בפרט 85.44-4230 לצו תעריף המכס, שהנו פטור ממכס, ועל כן התבקש סעד הצהרתי, לפיו זהו סיווגו הנכון של הכבל.

בית המשפט דחה את התביעה, וקבע כי הסיווג הוא בפרט החייב, כערכת חיווט לרכב מנועי: ראשית, היבואן עצמו הגדיר את הערכה כ"ערכת אודיו לרכב". שנית, הערכה יובאה כיחידה אחת בלתי ניתנת להפרדה. שלישית, השמטת כבל ה-RCA מהערכה היה מוביל לכך שלא ניתן יהיה לחבר בין מכשיר הרדיו לבין המגבר, כך שהכבל הוא חיוני לתפקוד המערכת כולה. המסקנה הייתה, אפוא, כי אין אפשרות להפריד את הכבל הבודד, ולסווגו בנפרד מהערכה השלמה.

לאור הקביעה כי סיווגו של הכבל היה נכון מלכתחילה, נדחתה התביעה גם ביחס לפטור מכוח סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, שכן במקרה זה לא ניתן לומר כי מקורו של החסר במיסי היבוא "לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום". אדרבא, נקבע כי הנישום מסר ידיעה נכונה, ועל בסיסה נעשה מלכתחילה הסיווג הנכון (להבדיל ממקרה בו היבואן מוסר ידיעה נכונה, אולם על בסיסה מבוצע סיווג שגוי, שתיקונו הוא שגורר חסר במיסי היבוא).

בית המשפט דחה, אפוא, את התביעה במלואה, ואף חייב את היבואן בתשלום הוצאות בסך של 8,000 ₪.

[ת"א (ת"א) 45621-08-16 שמעון צבי ברכה נ' מדינת ישראל - האוצר/אגף המכס והמע"מ, פסק דינו של כב' השופט אביים ברקאי מיום 14.7.19. היבואן יוצר על ידי עוה"ד דורון פסו ועוה"ד תמיר קלדרון ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור גוטמן את עמית גרוס ושות', ורשות המכס יוצגה על ידי עוה"ד רויטל בן דוד מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)].

90 צפיות