• אליס אברמוביץ

לא בוכים על חלב שנשפך

לכבוד שבועות החלטתי לכתוב פוסט על סיווג מוצרי חלב, ולטובת העניין העליתי מהאוב מחלוקת סיווג מהעבר הרחוק:


זוכרים שהייתה פעם חברת רמדיה? אז בשנות ה-90 ייבאה החברה מגרמניה תחליפי חלב אם בשם "רמדיה פורמולה עם קורנפלור", מוצר המורכב מחלב בתוספת עמילן, שנועד לתת לו תכונות המייחדות אותו משאר הפורמולות לתינוקות, בכך שהוא מאריך את תחושת השובע של התינוק, ומשכך מתאים לתינוקות הסובלים מתחושת רעב זמן קצר אחרי אכילה של פורמולה רגילה (למשל בגלל ריפלוקס ופליטות מרובות). החלב ורכיביו היוו את חלק הארי במשקל המוצר (37.8%) אך גם משקל העמילן לא היה מבוטל (29.3%), והשאלה הייתה האם יש לסווגו כתחליף חלב בפרט 19.01-1000 (פטור ממכס), או כמזון לתינוקות מעמילן בפרט 19.01-1020 (חייב במכס). השאלה הייתה, אפוא, מה זה יותר - יותר תחליף חלב או יותר מזון מעמילן?כדי להכריע במחלוקת, נדרש בית המשפט לסעיף 3(3)(ב) לצו תעריף המכס, הקובע כי כאשר טובין מורכבים מחומרים שונים יש לסווגם "כאילו היו עשויים מהחומר או המרכיב המאפיין אותם ביותר", שכן טענת המכס הייתה, כי יתר הפורמולות המיובאות על ידי רמדיה אינן כוללות עמילן, ולכן הן בבירור תחליפי חלב. הפורמולה שבמחלוקת, לעומת זאת, כוללת מרכיב שאינו מצוי בשאר הפורמולות, ולכן יש לקבוע שהמאפיין העיקרי שלהן הוא המרכיב המיוחד, דהיינו העמילן, ולכן סיווגה בפרט החייב.


בית המשפט דחה את הטענה, בקבעו כי המכס נתפס לכלל טעות, בנוקטו במבחן השונות של המוצר לעומת הפורמולות האחרות לתינוקות המיובאות על-ידי רמדיה, ובכך שעל יסוד השוואה זו סיווגה את המוצר כמוצר עמילן. לשון אחר: המכס ביקש לאפיין ולאבחן את המוצר לעומת מוצרים אחרים של רמדחה על בסיס חלב, ולא זו הבחינה שיש לעשותה מבחינת כללי הסיווג. לא ההבדלים בין מוצרי רמדיה, בינם לבין עצמם, ולא ההשוואה בין מוצרים אלה והייחוד של המוצר נושא הדיון ביחס למוצרים האחרים, הם שקובעים את אופיו של המוצר. אופיו נבחן בהתייחס למהותו ושימושו העיקרי, כמוצר העומד לבחינה בפני עצמו, שאז ברי כי ייעודו העיקרי הינו תחליף חלב, כאשר לעמילן תפקיד משני, של הסמכת החלב למניעת פליטות והארכת תחושת השובע, הנותן למוצר ערך מוסף, אך אינו משנה את היותו של המוצר, בבסיסו, מוצר חלב.


נקבע, אפוא, כי התכלית התפקודית המאפיינת תחליפי חלב אם למיניהם, ובכללם המוצר, הינה היותם מזון המחליף או משמש תוספת להנקה. תוסף העמילן משרת אך מטרה משנית, של הקניית תחושת שובע לתינוק הנזקק למוצר חלב. בכך נבדל המוצר מיתר הפורמולות לתינוקות המיובאות על-ידי התובעת, אך אין בשוני זה כדי לשנות את מהותו של המוצר שהינו ביסודו מוצר חלב, אשר המרכיב הנותן לו את אופיו העיקרי, וכך גם מבחינת הרכבו וערכו התזונתי, הוא החלב ורכיביו. אם נוציא את מרכיב העמילן מהמוצר, עדיין ידובר בתחליף חלב אם, אך אם נוציא את מרכיב החלב, לא יוכל המוצר לשמש למטרתו – קרי תחליף חלב אם – ועל כן סיווגו הוא כעמדת רמדיה בפרט 19.01-1000 הפטור ממכס.


ת"א (שלום תל אביב-יפו) 115584/99 רמדיה שיווק בע"מ נ' מדינת ישראל, אגף המכס, תשס"א (3) 419 (2001), פסק דינה של כב' השופטת ענת ברון (היום כבר שופטת בית המשפט העליון) מיום 6.12.2001.

73 צפיות