• אליס אברמוביץ

הספה שהתקפלה יותר מדי

הזמנתם מוצר מחו"ל, וכאשר קיבלתם אותו התברר כי הוא ניזוק במהלך ההובלה. האם סוכן המכס שלכם ייאלץ לשלם את עלות המוצר וההובלה? זה מה שפסק לאחרונה בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה:


בני הזוג מיילי ואלון מלכא הזמינו ספה מתקפלת מסין וייבאו אותה לישראל. ההתקשרות החוזית בנוגע להובלה נעשתה בין בני הזוג לבין חברת השילוח הסינית "ChinaShip", אשר נתנה לבני הזוג הצעת מחיר להובלה ימית ויבשתית. בפועל, מי שגבה את דמי ההובלה מבני הזוג בישראל היא חברת ציאור, אשר שימשה כסוכנת המכס בתהליך השחרור של הספה מפיקוח המכס, ואף ביצעה את ההובלה היבשתית מהנמל.

כאשר הגיעה הספה אל ביתם של בני הזוג, ולאחר שהתשלום כבר בוצע לחברת ציאור, התברר כי היא ניזוקה במהלך ההובלה, והם דרשו כי חברת ציאור תישא הן בעלות הספה והן בעלות ההובלה כולה.


בית המשפט קבע כי בהתאם לדו"ח הפריקה מהמכולה שהציגה ציאור, הוכח כי הנזק נגרם בעת פריקת הספה מהמכולה על ידי חברת גולד בונד בע"מ, שלא נתבעה בהליך, ולא בעת ההובלה היבשתית.


באשר לשלב ההובלה הימית, נקבע כי מי שהוציא את שטר המטען הוא המשלח הסיני ולא חברת ציאור, ועל כן האחרונה אינה אחראית לנזק שאירע לפני שהספה הגיעה לחזקתה: "אמנם, בפועל אין מחלוקת שהנתבעת היא שגבתה את דמי ההובלה – הן עבור המקטע היבשתי והן עבור המקטע הימי... אך עצם גביית התשלום והוצאת חשבונית ללקוח בישראל, אין בה לכשעצמה כדי ליצור חבות חוזית בנוגע להובלה, בייחוד שעה שמהראיות עולה כי לא הייתה כוונה ליצירת יחסים חוזיים כאלה וכי הנתבעת לא לקחה על עצמה את האחריות לתקינות המשלוח. תפקידה של הנתבעת בהקשר זה הוא של Delivery Agent עבור המשלח מסין ולא כמי שהוציאה את שטר המטען ולפיכך אין לה התחייבות חוזית ישירה מול התובעים".


עם זאת, נקבע כי ציאור התרשלה בכל הנוגע לטיפול במשלוח הניזוק עם הגעתו לישראל ולפני שחרורו מהמכס: "לפי טענת הנתבעת עצמה עם פריקת המכולה מצא נציג החברה שפרקה את המכולה שהיא גוף נייטרלי שהמשלוח ניזוק. בהתאם לתעודת המשלוח שהוציאה הנתבעת לאותה חברה שפרקה את המכולה – קבוצת גולד בונד בע"מ (קונטרם אשדוד), נוהל העבודה שבין החברות הוא כי "אין להוציא טובין ניזוקים או חסרים ללא דו"ח נזק או חוסר או אישור ממשרדנו". נציג הנתבעת אף אישר בדיון בפניי כי פרקטיקה מקובלת היא שאם הנתבעת יודעת על הנזק היא מודיעה ללקוח. יוצא אפוא שהנתבעת מכירה בחובתה להודיע ללקוח עוד טרם שחרור המשלוח מהמכס על נזק, ככל שקרה למשלוח; וכי במקרה זה מאחר שהנזק היה גלוי – שהרי האריזה החיצונית נפגעה ומתוכה בלטה הספה שניזוקה (ראו תמונה שצורפה לכתב התביעה), הנתבעת היתה צריכה לדעת על הנזק מתוך הדו"ח שמילאה קונטרם אשדוד ועוד על-פי נוהל העבודה שבין החברות הרי שעל החברה הפורקת ליידע את הנתבעת בגין קיומו של נזק. לאור האמור אני מוצא שהנתבעת התרשלה כלפי התובעים בכך שלמרות שהיתה צריכה לדעת על הנזק לספה לפני שחרור המכס והובלתה, לא הודיעה לתובעים על הנזק. התובע העיד בפני, כי לו היה יודע על הנזק, לא היה מאשר שחרור הספה מהמכס ותשלום עבור ההובלה. משכך, ככל שנגרמו לתובעים הוצאות שניתן היה למנוע אותן, אילולא התרשלות הנתבעת, יש לחייב את הנתבעת בגינן.. התובעים היו יכולים להימנע מתשלום ההוצאות הכרוכות בשחרור הספה מהמכס וההובלה היבשתית, סך של 1,438 ₪... אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים 1,438 ₪ בתוספת 400 ₪ הוצאות משפט וזאת תוך 30 ימים מהיום. לא מצאתי לפסוק לתובעים פיצוי בגין עגמת נפש".

15 צפיות