• אליס אברמוביץ

הניסיון להתחמק מתשלום לסוכן המכס לא צלח

חברת לוג-הום בע"מ עוסקת ביבוא ובהקמה של בתי עץ. בינואר 2019 ביקשה היבואנית מחברת הוק קרגו בע"מ לשמש כסוכנת המכס שתשחרר טובין מיובאים, בערך של כ-70,000 ₪, מפיקוח המכס. עם הגעת הטובין ארצה, סיווגה אותם חברת הוק קרגו בפרט המכס המתייחס לקורות עץ, אולם המכס הישראלי לא הכיר בסיווג זה, וקבע כי הטובין הנם בתי עץ טרומיים, בפרט מכס אחר, הטעונים אישור מכון התקנים וכן חיטוי של העץ עצמו.


בעקבות שינוי הסיווג, נערכה למשלוח בדיקה פיזית על ידי פקידי בית המכס, וכן נולד הצורך בהשגת אישור תקן וחיטוי העץ – פעולות שהביאו לעיכוב בשחרור המשלוח מפיקוח המכס, וכן יצרו עלויות אחסנה ובדיקה בסך של 12,000 ₪. היבואנית סירבה לשלם לקרגו הוק את ההוצאות האמורות, בטענה כי מקורן בטעות הסיווג שלה כסוכנת המכס, והוק קרגו הגישה נגדה תביעה לבית המשפט.בית המשפט דחה את טענת היבואנית, וחייבה לשלם את מלוא הסכום לקרגו הוק: "מהראיות שהובאו לפני עולה, כי הטובין סווגו מלכתחילה ע"י ספק הטובין בחו"ל כ"בית עץ טרומי", סיווג המצריך אישור תקן, וכפי שהיטיב להסביר את הדברים בחקירתו הנגדית, מר איתי מרדכי, המשמש כמסווג אצל התובעת...

דא עקא, לנוכח דרישות התובעת מיום 16.1.19 ומיום 17.1.19, לקבל מהנתבעת אישור תקן מתאים, טענה הנתבעת כי אין המדובר בבית עץ טרומי, כי אם בקורות עץ חתוכים לפי מידה. בהתאם לכך, דרשה הנתבעת לשנות את סיווג הטובין ל"קורות עץ"... יש להדגיש, כי חרף טענת הנתבעת, לפיה מעולם לא ביקשה לבצע שינוי בסיווג הטובין, הנתבעת לא מצאה לנכון לזמן את עובד הנתבעת, מר ולדימיר, שלדרישתו שונה הסיווג. לא זאת אף זאת, הנתבעת לא טרחה להגיש את תיק המכס הרלבנטי. כידוע, הלכה היא, כי אי-הבאת ראיה רלבנטית, בהיעדר הסבר אמין וסביר לכך, פועלת לחובתו של בעל הדין שנמנע מלהביאה, ומקימה חזקה עובדתית לחובתו, לפיה דין ההימנעות כדין הודאה בדבר, שאילו הובאה אותה ראיה, הייתה פועלת לחובתו".


בנוסף, חויבה היבואנית בתשלום הוצאות משפט בסך של 4,000 ₪.


תא"מ (שלום פ"ת) 27583-08-19 הוק קרגו בע"מ נ' לוג-הום בע"מ, פסק דינה של הרשמת הבכירה מיכל בר מיום 9.3.21. הוק קרגו יוצגה על ידי עוה"ד גד לנדאו, והיבואנית יוצגה על ידי עוה"ד אמנון ימר].

214 צפיות