• אליס אברמוביץ

המכס חושד כי מהתלים במערכת הפרופיילינג

עודכן: 9 בפבר׳

יהלי ליווי וייעוץ בע"מ היא חברה המספקת שירותי ליווי וייעוץ ליבואנים. בקשתה לסעד זמני, במסגרתו עתרה כי המכס ישחרר טובין שנתפסו כנגד ערובה מתאימה, נדחתה.


לטענת החברה, הטובין הוזמנו על ידי יבואן בשם ג'י. סי. אס אוקטופוס, שהתחרט, ולכן הספק הסיני של הטובין ביקש מהחברה, עמה הוא מצוי בקשרים עסקיים מזה שנים, לטפל בהעברת המכולות ללקוח אחר של בטורקיה.

לטענת המכס, שטר המטען הרלבנטי למכולות הוא על שם חברת אוקטופוס, והטובין נתפסו לאחר שממצאי חקירה העלו חשד להצהרה כוזבת ביחס לזהות היבואן. בכתב ההגנה טענה רשות המכס כי תפיסת הטובין היא חלק מחקירה רחבה של רשת עבריינית אשר מבקשת להתל במערכת ה"פרופיילינג" של המכס באמצעים שונים, ובעיקר טשטוש זהות היבואן בפועל של הטובין, במטרה להכניס לישראל טובין שאינם עומדים בדרישות תקינה. עוד טענה רשות המכס, כי במקרים שבהם נתפסות מכולות דוגמת אלה מושא התביעה, מבקשים אותם יבואנים למכור את הטובין בחו"ל.בית המשפט דחה את הבקשה לשחרור הטובין, בנימוק כי גרסת החברה אינה אמינה: "עיון בכתבי הטענות ונספחיהם מעלה, לכאורה, כי גרסת המבקשת אינה קוהרנטית. נוסף לכך, מטענותיה וגרסתה של המבקשת עולות לא מעט תהיות אשר לכאורה מכרסמות במהימנות התביעה. באשר למעמדה של המבקשת, כאמור, לטענתה היא חברה המספקת שירותי ליווי וייעוץ ליבואנים. באותה נשימה נטען כי למבקשת קשרים עסקיים מזה שנים עם ספק הסחורה. לא הובהר ולא נומק הכיצד זה שחברה שעיסוקה היא שירותים ליבואנים, מנהלת קשרים עסקיים עם ספק הטובין... מר בן סימון שלח מכתב לגובה מכס אשדוד, בו כתב כי הוא מכיר את הספק (הסיני), מזה שנים ומטעם זה הוא מבצע עבורו פעולות ריקון, ספירה, מיון, צילומים ועוד, ביחס לטובין שבמכולות... וכי המשלוח נושא התובענה נקנה כסטוק על ידי הספק מספק אחר שאיתו הוא עובד. עוד נכתב כי הספק קיבל תמונות להמחשה שאינם משקפות את המוצר במדויק. בחקירתו, כאשר נשאל מי הספק שקנה את הסחורה ולמי הוא מכר אותה, מר בן סימון השיב "אני רשמתי את מה שמייקי אמר לי". כאשר נשאל מי קיבל את התמונות, השיב "אין לי מושג"... כלומר, בעוד שבמכתבה המבקשת הציגה כי הטענות הנטענות בו הן בידיעתה האישית, בחקירתו, מר בן סימון טען כי מדובר בעובדות שכלל לא בידיעתו וכי הן הוכתבו לו על ידי אחר, אותו מייקי, שמעמדו רחוק מלהיות ברור..."


בנוסף, קבע בית המשפט כי כלל לא ברור מה הנזק שנגרם למבקשת, שעה שתמורת הטובין טרם שולמה לספק, ועל כן הטובין עדיין בבעלותו, כך שאם נגרם נזק למאן דהוא, הוא נגרם לספק, שכלל אינו צד להליך.


לסיכום, קבע בית המשפט כי "שתיקת הספק לצד ההתנהלות הלכאורית של המבקשת, שהיא התנהלות אשר מתאימה לבעל העניין או בעל הזכויות בטובין, מעיבה על מהימנות טענות המבקשת אם ביחס למעמדה ומניעיה, ואם ביחס לזכויותיה בטובין. לאור המקובץ, ומשהמבקשת לא הרימה את הנטל לבסס זכות לכאורית לנתבע על ידה בתביעתה, לא ניתן להיעתר לבקשה."


[ת"א (שלום פ"ת) 52765-02-21 יהלי ליווי וייעוץ בע"מ נ' מדינת ישראל (נבו 31.01.2022), החלטתה של כב' השופטת עדנה יוסף קוזין מיום 31.1.22].

216 צפיות