• אליס אברמוביץ

בכלל לא ידעו שהם יבואנים

חי נחמיאס וחברת סי קלאס מוטורס שהייתה בבעלותו, חויבו בתשלום פיצויים בסך של למעלה ממיליון ₪ לששה מלקוחותיו, שסברו כי הם רוכשים כלי רכב מהחברה, אך בדיעבד הסתבר להם כי כלי הרכב יובאו על שמם באופן אישי, תוך שחי נחמיאס מזייף את חתימותיהם על גבי מסמכי היבוא, ואף מדווח למכס על שווי נמוך של כלי הרכב על מנת להנמיך את מסי היבוא ולגרוף את הרווחים לכיסו.


כל אחד מששת התובעים פנה למשרדי חברת סי קלאס מוטורס, והתקשר עמה בהסכם לרכישת רכב. לימים, ערך המכס חקירה בנוגע למחירי כלי הרכב שהוצהרו ביבוא, והוציא לכל אחד מששת התובעים הודעת חיוב, במסגרתה נדרש כל אחד מהם לשלם הפרשי מסי יבוא בשווי של מאות אלפי שקלים בשל שווי מונמך של כלי הרכב.
התובעים שילמו למכס את הפרשי המס, והגישו תביעה נגד חברת סי קלאס מוטורס ומי שהיה בעל מניותיה והרוח החיה שמאחוריה – חי נחמיאס. במסגרת זו, טענו התובעים כי החברה ונחמיאס העלילו עליהם, ויצרו מצג כאילו החברה מוכרת להם כלי רכב שכבר יובאו על ידה ארצה מבעוד מועד, באופן שהם לא ידעו, ולא יכלו לדעת, כי בפועל החברה ייבאה את כלי הרכב על שמם.


החברה ונחמיאס ניסו לטעון, להגנתם, כי ההסכמים שנחתמו עוסקים בייעוץ לייבוא אישי של כלי רכב ולא במכירה שלהם, אולם בית המשפט דחה את הטענה בקבעו כי לשון ההסכם מרמזת על רכישת רכב ולא על ייבואו, והעובדה כי החברה מתחייבת להעניק 24 חודשי אחריות על הרכב, וכי בסוף ההסכם מופיעות "חתימת המזמין" ו"חתימת המוכר" – כל אלה מובילים למסקנה כי ההסכמים שנחתמו בין החברה ובין כל אחד מהתובעים אינם הסכמים לייעוץ לייבוא אישי של כלי רכב, כי אם למכירת כלי רכב:


"לטעמי, ככל שהיה מדובר בהסכם "ייעוץ", היה מצופה שבהסכם יהיה רשום ברחל בתך הקטנה כי עסקינן ב"ייעוץ", ולא במכירת רכב. היינו מצפים לראות בהסכם הייעוץ פירוט של עלות רכישת הרכב בחו"ל, ההוצאות הצפויות וכן אחוז של עמלת הייעוץ... מי שמתיימר לעסוק בייעוץ לייבוא בלבד, מן הראוי שיעלה זאת על הכתב, ויבהיר את טיב השירות שהוא מספק ללקוחותיו... עם זאת ההסכמים שלפני כוללים מחיר רכב, מחיר כולל, מועד אספקה, ודומני שהדבר מלמד דווקא על פעולת מכירה של הרכב, ולא של מתן ייעוץ".


בנוסף, הוכח כי חתימותיהם של התובעים על מסמכי היבוא (יפוי הכוח לסוכן המכס והבקשה לרישיון יבוא) זויפו, והן נחזות להיות זהות לחתימותיו של חי נחמיאס על מסמכים אחרים.


"השתכנעתי, כי הנתבעים הסתירו מהתובעים את העובדה כי הרכב בעצם רשום על שם התובעים, כיבואנים, שהרי הנתבעים הם שפעלו ישירות מול הרשויות, ולא התובעים. כל עוונם של התובעים הוא בכך שנתנו אמון מלא בנתבעים!"

חי נחמיאס, בנו של הקבלן האשדודי קלוד נחמיאס, חויב אף הוא באופן אישי ביחד ולחוד עם החברה: "לטעמי, הקשר של נחמיאס עם התובעים לא התמצה בכך שהוא היה אך בעלי החברה... נחמיאס היה הרוח החיה בהתנהלות החברה אל מול התובעים בעסקאות המכס והוא היה מעורב בתהליך; נחמיאס פעל אל מול חלק מהתובעים, היה עמם בקשר, הנחה אותם לאן להעביר את התמורה, ואף החתים אותם על הסכם ההתקשרות. המצגים וההתחייבויות שבהסכמים נמסרו על ידי נחמיאס. וכן, הוא זה שהוביל ומשך בחוטים בהתנהלות החברה אל מול רשויות המכס. אשר על כן, האחריות להתחמקות מתשלום מלוא המיסים לרשויות המס רובצת על נחמיאס".


ת"א 7387-01-16, 12718-02-16, 11994-09-15, 38008-08-15, 37948-08-15, 29116-11-14 בן בסט ואח' נ' מדינת ישראל. פסק דינה של כב' השופטת נאווה ברוורמן מיום 11.4.21. התובעים יוצגו על ידי עוה"ד אליס אברמוביץ וגלעד ברון].

348 צפיות