תחומי עיסוק

ייצוג יבואנים ויצואנים בכל התחומים הבאים:

  • מחלוקות מול רשות המסים בנוגע להערכת טובין לצורכי מכס, סיווג טובין לצורכי מכס, חוקיות היבוא וכללי מקור.

  • מחלוקות הנוגעות לזכויות מתחום הקניין הרוחני.

  • תביעות בגין נזקים למטענים בהובלה ימית או אווירית.

  • תובענות ייצוגיות.

ייצוג סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים בתחומי אחריותם המקצועית.​

©2018 by Alice Abramovich Law Firm. Proudly created with Wix.com